عکس جالب از کره زمین که نصف شب و نصف روز است

عکسی که در ایستگاه فضایی از کره زمین گرفته شده که نصف آن شب و نصف دیگر روز است

 

شب و روز کره زمین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: