عکس های جالب گرفته شده توسط میکروسکوپ

با توجه به ظاهر بسیار کوچک هرکدام از این موجودات اما یک جهان بزرگ، دیدنی و جذاب هستند. خون منعقد شده بسیار شگفت انگیز، کریستال های نمک بسیار متحیر کننده و هرکدام به نوعی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. کدام یک از این تصاویر شما را تحت تاثیر قرار می دهد؟

گلوبول های قرمز خون

 

 

چربی

 

 

خون منعقد شده در اطراف زخم

 

 

دانه های برفی

 

 

 

DVD  دیسک های

 

 

پر

 

 

یک ورق کاغذ

 

 

تراشه

 

 

موی انسان

 

 

چشم مگس

 

 

بال پروانه پادشاه

 

 

مورچه

 

 

چشم پشه

 

 

کریستال های نمک

 

 

یک سیم گیتار برقی

 

 

دو موی انسان

 

 

یک برگ گزنه

 

 

سطح زبان

 

 

پوست کوسه

 

 

دندان

 

 

شپش

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: