خواندنی های جالب پزشکی (سری ۱۸)

خواندنی های جالب پزشکی

آیا می دانید؟
دود اسپند سریع جذب مغز
می شود و آنرا گرم می‌کند♨️

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
آیا می دانید؟
نوشیدن شیر فقط با عسل و
خرما توصیه می گردد در غیر
اینصورت باعث سردی تن می شود

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
آیا می دانید ؟
عطسه عروق را منبسط می‌کند
عروق ریز مغز را باز می کند….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
بی حسی های دندانپزشکی
باعث سردی تن میگردد و
موهای صورت را سفید میکند
برای رفع این مشکل اگر همان
لحظه نمک روی آن قرار دهید سردی رااز بین می برد……..
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
آیا می دانید ؟
بهترین رقیب حجامت پیاده روی است…………
تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
آیا می دانید ؟
غذاهای سرد پوکی استخوان
می آورد ومی توان کلسیم لبنیات را از انجیر وبادام درختی که گرم هستند تامین
کرد….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
اگر میخواهید اعتیاد را یکدفعه ترک کنید باعث
سکته خواهد شد.مواد مخدر
گرم اول..وسرد آخر می باشد و
باید برای ترک آن غذا های گرم
را جایگزین غذاهای سرد کنید
……..

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
گشنیز بیش از حد غم زاست
«بخاطر سردی»….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
سوپ گندم بهترین خونساز است وبرای همه مزاجها خوب است….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
انواع ویتامین ب ۱۲در نان جو وجود دارد که باعث می شود
موهای سر سفید نشود….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
خرما برای مادر ان شیرده
بسیار مفید است و باعث
افزایش شیر و صبور شدن
فرزند می گردد….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
آبگوشت حکیمانه ترین غذای
ایرانی است….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
آیا می دانید ؟
خوردن آب یخ و آب بین غذا
اصلی ترین عامل در بروز مشکلات کبدی از جمله کبد چرب است….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
قارچ بسیار سرد است واستمرارش بدن را سرد می کند….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
ملاک تشخیص چاقی اندازه
گیری مچ دست است که اگر مچ کوچک بود تن چاق بود شخص اضافه وزن دارد که
باید ناهار رااز وعده های غذایی اش حذف کند….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
آیا می دانید ؟
آواز خواندن سودای مغز را
از بین می برد ……..

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
تمایل به بوهای بد مانند بوی
بنزین وگازوئیل و….به دلیل
سودای زیاد مغز است……..

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
غذاهای سرد چاق کننده و غذاهای گرم لاغر کننده است
….☕️……..

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست
آیا می دانید ؟
هرچه قدر رطوبت معده بیشتر
باشد اشتها بیشتر میشود ….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
بهترین زمان مصرف دارو
اول شب وسپس صبح پناست….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
زیره برای لاغر ی خوب است
اما باعث چین و چروک می گردد….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
موقع درد عسل بخورید
زمانیکه عسل خوردید
عسل خودش را به موضع درد
می کشاند ،همانطور که آهن ربا
به سمت آهن می رود«سرعت
اثر دارو را افزایش می دهد» ……..

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
موقع گزیده شدن توسط زنبور
باید سرکه روی موضع مالیده
وعرق نعناع خورد

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
۱۰عدد بادام به اندازه ۵پرس
چلو کباب ارزش غذایی دارد
….

تصاویر زیباسازی - جدا کننده پست

آیا می دانید ؟
چربی دنبه گوسفند هرچه
قدر وارد بدن شود به همان
اندازه بیماری از بدن خارج
می شود

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: