خلق شکل های جالب با سایه (تصاویر)

مجله مراحم: یکی از نوستالژی های مشترک ایرانی ها، ساخت اشکال مختلف با سایه بر روی دیوار بوده است.

اما شاید ما هیچگاه فکر نمی کردیم که این کار، خود به نوعی یک هنر حیرت انگیز است و می توان با استفاده از تعدادی وسایل بی مصرف و البته نورپردازی های دقیق و خلاقانه، چنین اشکال زیبا و هنرمندانه ای خلق کرد.

 

 

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

رقص نور و سایه ها روی دیوار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: