کیسه خواب جالب برای خوابیدن در جنگل +تصاویر

مجله مراحم: هنرمند ژاپنی EIKO Ishizava کیسه خوابی شبیه به خرس طراحی کرده است که شما میتوانید شب را در جنگل بدون هیچ ترسی تا صبح سر کنید.

 

 

 

کیسه خوابی برای تضمین جان شما

کیسه خوابی برای تضمین جان شما

کیسه خوابی برای تضمین جان شما

کیسه خوابی برای تضمین جان شما

کیسه خوابی برای تضمین جان شما

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: