اقدام جالب چین برای جلوگیری از فساد مالی! +عکس

 بازدید کارمندان چینی به همراه خانواده از زندان های فساد مالی

کارمندان بلندپایه چین و خانواده شان به بازدید از زندان و مخصوصا سلول هایی که دولتمردان سابق به دلیل فساد زندانی هستند برده میشوند تا ببینند در صورت فساد چه چیز انتظارشان را میکشد.

 اقدام جالب چین برای جلوگیری از فساد مالی! +عکس

 

 بازدید کارمندان بلندپایه چین و خانواده شان از زندان
بازدید کارمندان بلندپایه چین و خانواده شان از زندان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: