هواپیمای جالب به شکل جادوگر پرنده +تصاویر

این هواپیمای کنترلی توسط جوانی به نام اوتو دیفنباخ طراحی شده است. او ترجیح داده بجای ساختن یک هواپیمای عادی چیزی بسازد که توجه همه را جلب کند.

او برای این مقصودش هواپیمایش را به شکل یک جادوگر پرنده ساخته است. ضمنا او از عکس دوستانش برای چهره این جادوگر استفاده کرده است. او قصد دارد از این پرنده ترسناک برای جشن هالویین استفاده کند.

جادوگر پرنده (8 عکس)جادوگر پرنده (8 عکس)جادوگر پرنده (8 عکس)جادوگر پرنده (8 عکس)جادوگر پرنده (8 عکس)جادوگر پرنده (8 عکس)

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: