فستیوال موزیک بین ارتش کشورهای جهان (تصاویر)

مجله مراحم: “Spasskaya”نام فستیوال موسیقی نظامی بین المللی می باشد که در هر ساله با حضور یگانهای موزیک ارتش کشورهای مختلف در روسیه برگزار می‌شود.

 

فستیوال موزیک بین ارتش کشورهای جهان (تصاویر)http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209908_521.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209912_464.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209910_474.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209906_263.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209911_283.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209913_603.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209914_782.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209909_939.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209915_160.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1394/6/16/1209916_801.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: