درگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر)

مجله مراحم: پس از گذشت تقریبا یک هفته از آغاز بحران عدم جمع‌آوری زباله از خیابان‌های بیروت، معترضان ضمن برگزاری تظاهرات خواستار استعفای دولت لبنان شده اند.

 

درگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحمدرگیری مردم لبنان به خاطر زباله ها (تصاویر), مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: