روستایی در ایران که تبدیل به زباله دان شده است (تصاویر)

مجله مراحم: تبدیل روستای “خوشناموند” کوهدشت به ایستگاه دفع و سوزاندن زباله ها سال‌ است موجب اعتراض مردم این منطقه و همچنین خسارات آتش سوزی به درختان بلوط شده است.
 
 از سال‌ها قبل محل در نظر گرفته شده برای دفع و سوزاندن زباله های شهر کوهدشت در نزدیکی روستای “خوشناموند” موجب آلودگی محیطی، تجمع معتادان و نگرانی مردم از ایجاد بیماری ای مختلف شده است.
 
ماشینهای حمل زباله شهرداری کوهدشت روزانه زباله ها را به ۱۰ کیلومتری شرق این شهر برده و در نزدیکی روستای خوشناموند بر روی زمین ریخته و آتش می زنند. دود حاصل از آتش زدن این زباله ها که زمینی بیش از ۱۰۰هزار متر مربع را اشغال کرده، باعث آزار مردم روستای خوشناموند و کشاورزان اطراف شده است.
 
این در حالیست که بارها آتش سوزی زباله ها دامنگیر بسیاری از درختان بلوط منطقه نیز شده خسارات فراوانی به طبیعت این منطقه وارد کرده است. بیات آزادبخت عکاس ایسنا به این محل رفته و عکاسی کرده است.
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد
 
(تصاویر) روستایی که محل زباله‌سوزی شد

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: