ایران در اوایل پادشاهی محمدرضا پهلوی (تصاویر)

“مینارد اوون ویلیامز” که یکی از مشهورترین عکاسان گردشگر به شمار می‌رود و به خاطر اولین عکس رنگی از مجسمه های بودایی غول پیکر متعلق به قرن ششم در بامیان افغانستان در تاریخ عکاسی شناخته می‌شود در جریان سفر به آسیا و خاورمیانه از ایران نیز عکاسی کرده است.

 مجله مراحم: “مینارد اوون ویلیامز” یکی از پیشگامان عکاسی گردشگری در تاریخ عکاسی مدرن به شمار می‌رود که در سال ۱۹۱۹ به عنوان عکاس حرفه ای کار خود را آغاز کرد و با سفر به اقصی نقاط جهان و عکاسی از مناظر، شهرها و مردمان کشورهای مختلف جهان توانست به شهرت برسد.  

 
 
 
 
 
او را اولین عکاسی می‌دانند که در سال ۱۹۳۱ در جریان سفر به افغانستان توانست از مجسمه بودایی غول پیکر متعلق به قرن ششم در بامیان عکس رنگی بگیرد. پیش از این تجربه سفر به روسیه و عکاسی از انقلاب این کشور نام او را بر سر زبان ها انداخته بود. سفرنامه چین او نیز یکی از مشهورترین مجموعه عکس های گردشگری و سفر است که به دلیل توجه و نگاه ویژه به مردم شناسی و معماری عکاسان پس از او را تحت تاثیر قرار داد.
 
 
 
 
 
در ایران اما نام مینارد اوون ویلیامز با عکسی از دختران محجبه شناخته می‌شود؛ عکسی سیاه و سفید که بدون تاریخ در برخی کتب و منابع منتشر شده و چهاردختر محجبه که یکی از آنها عینک آفتابی به چشم دارد را نشان می دهد؛ در برخی منابع محل این عکس را مشهد ذکر کرده اند. عکاس احتمالا در دو مقطع زمانی مخلتلف به ایران سفر کرده است و عکس دختران محجبه به همراه عکس سیاه و سفید دیگری از یک کودک که در کنار پیرمردی مشغول نوشتن است، احتمالا مربوط به سفر قدیمی تر او به ایران است.
 
 
 

 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

 

 

 

 

 

 

اما بیشتر عکس های ایران باقی مانده از مینارد رنگی هستند و مربوط به ایران عصر پهلوی؛ این عکس ها در سفر عکاس به ایران در سال ۱۹۴۷ میلادی یعنی سال ۱۳۲۵ هجری شمسی، ۵ سال پس از آغاز سلطنت محمدرضا پهلوی عکاسی شده است. عکس های این مجموعه در کنار ارزش تاریخی به لحاظ زیبایی بصری نیز قابل توجه است.

 

 

 

 

 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

یک کودک در مقابل مغازه عتیقه فروشی در تهران

 

 

 

 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

کودک لبوفروش در معابر تهران

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

مجسمه رضاشاه پهلوی در یکی از میادین تهران

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

مدرسه سپهسالار در تهران

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

چند کودک در مقابل مغازه فرش فروشی در آبادان

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

زنان محجبه در بازار تهران

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

چند مرد و بساط چایی در کنار یکی از مساجد اصفهان

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

پمپ بنزین در تهران

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

رهگذران و اتوبوس های شهری در یکی از میادین تهران

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

دو مرد در حال قرآن خواندن در ورودی یکی از مساجد اصفهان

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

نمایی از مدرسه چهارباغ اصفهان

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

عابران پیاده و دو فروشنده دوره گرد فرش در تهران

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

خشکبار فروشی در بازار تهران

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

مرد رهگذر در بازار اصفهان

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

سربازان در کمپ امیرآباد تهران

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

مردان و کودکان عابر در دزفول

 
 
 
 

 

(تصاویر) ایران، اویل عصر محمدرضاپهلوی

 

سبزه سال نو در دست یک زن تهرانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: