خیابان ایران و خیابان کوروش در اسرائیل +تصاویر

خیابان ایران در اسرائیل و خیابان کوروش در اسرائیل را در ادامه ببینید.

خیابان ایران در اسرائیل

اسرائیل یک اقلیت سیاسی در خاور میانه است و همه میدانیم که توسط کشوهای استعمارگری مثل آمریکا و انگلیس بنانگذاری شده است.

انگلیس و امریکا که سالهای سال است که در خاور میانه که منبعی از انرژی اعم از نفت و گاز است چنگ انداخته و میخواهد که از این منابع به بهترین قیمت نفع ببرد و برای همین میداند که ثبات در منطقه باعث افزایش قیمت و البته قدرت کشورهای خاورمیانه خواهد شد و برای همین منظور همیشه سعی کردند که این مناطق را ناامن کنند که بتوانند به راحتی به خواسته های خود برسند.

انها برای این هدف رژیم صهیونیستی را بنا کردند و این رژیم در حال به نحوه احسنت وظایف خود را انجام میدهد وظایف این رژیم قتل و ناامنی است و توانسته در فلسطین به این اقدام بپردازد و داعش را هم از طرفی دیگر ساپورت کند.

خیابان کوروش در اسرائیل

چند روزی است که تصاویری در فضای مجازی در حال اشتراک گذاری میباشد که دو خیابان مهم در اسرائیل را نشان میدهد و خیابان ایران و خیابان کوروش بر روی انها هک شده است.

خیابان ایران در اسرائیل و خیابان کوروش در اسرائیل خیابان کوروش در اسرائیل

کاربران ایرانی با حمله به صفحات اجتماعی نتانیاهو او را سوژه قرار داده اند که ما تا قلب اسرائیل نفوذ پیدا کرده ایم

این تابلو که به سه زبان فارسی ، عبری ، انگلیسی بر روی یک دیوار نقش بسته ناظر به محله ایرانیان مقیم تل آویو است که با نام ایران مشهور شده است.

خیابان ایران در اسرائیلخیابان ایران در اسرائیل و خیابان کوروش در اسرائیل

اسرائیلی که از نام ایران وحشت داشته و دارد گویا حریف ایرانیان مقیم پایتختش هم نتوانسته بشود تا از نامگذاری خیابان ایران جلوگیری کند و یا اینکه قصد دارد با عدم جلوگیری از نام گذاری یک خیابان در پایتختش به نام ” ایران ” پز حقوق بشری بدهد و تبلیغات رسانه ای بکند!

نکته جالب تر اینکه در این خیابان ایران محله ایرانیان مقیم تل آویو کوچه های فرعی با نام مشاهیر ایرانی از جمله “ کوروش ” نیز مشاهده می شود .

خیابان ایران در اسرائیل و خیابان کوروش در اسرائیل

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: