مسن ترین زن ایران کشف شد +عکس

مسن ترین زن ایران کشف شد +عکس

بانوی کرمانج زبان با ۱۲۳ سال سن در یکی از روستاهای شهر فاروج خراسان شمالی در سرشماری سال ۹۵ لقب مسن ترین بانوی ایران را گرفت.

مسن ترین زن ایران با ۱۲۳ سال سن

مسن ترین بانوی ایران,بانوی کرمانج زبان با 123 ساله,پیرترین زن ایران
مسن ترین بانوی ایران,بانوی کرمانج زبان با ۱۲۳ ساله,پیرترین زن ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: