بازیگران ایرانی در جشنواره کن ۲۰۱۷ (تصاویر)

بازیگران ایرانی در جشنواره کن ۲۰۱۷

عکس های سودابه بیضایی، رضا اخلاقی راد، محمدرسول اف و نسیم ادبی در جشنواره فیلم کن.

روز سوم جشنواره فیلم کن، فیلم های «لرد» به کارگردانی محمد رسول اف از بخش نوعی نگاه و … به نمایش درآمد.

در فیلم ایرانی «لرد» به کارگردانی محمد رسول اف که بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم فجر حضور دارد،
رضا اخلاقی راد ، سودابه بیضایی ، نسیم ادبی و … به ایفای نقش پرداخته اند.

بازیگران ایرانی در جشنواره کن ۲۰۱۷

بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2017

رضا اخلاقی راد در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷

بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2017

نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷

بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2017

نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷

بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2017

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن۲۰۱۷

بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2017

سودابه بیضایی و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن۲۰۱۷

بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2017

سودابه بیضایی، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن۲۰۱۷

بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2017

سودابه بیضایی، محمدرسول اف، رضا اخلاقی راد و نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در جشنواره فیلم کن۲۰۱۷

بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2017

محمد رسول اف در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷

بازیگران ایرانی در جشنواره کن 2017

نسیم ادبی در فتوکال فیلم «لرد» در بخش نگاه نو در جشنواره فیلم کن ۲۰۱۷

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: