هنرمندان ایرانی که بادیگارد دارند گلزار و مدیری و فرزاد فرزین

هنرمندان ایرانی که بادیگارد دارند و معرفی چهره های معروفی که بادیگارد دارند آشنا شوید .

عکس های منتشر شده از بعضی از بازیگران و افراد مشهور این حقیقت را فاش میکند که بادیگارد و محافظ دارند.
صفایی ،قهرمان کیک بوکسینگ جهان در توضیحاتش در برنامه فرمول یک
این حقیقت را فاش کرد و از سه نفر از چهره های مشهور کشور که محافظ شخصی و بادیگارد همراه دارند نام برد.

هنرمندان ایرانی که بادیگارد دارند

وی افزود : این افراد ممکن است به دلیل ابراز علاقه و یا به واسطه جبهه گیری
منفی و نگاه و دید بد به آنها مورد دشمنی قرار بگیرند و اسید پاشی و یا سوء قصد به جانشان انجام شود ، این افراد بادیگارد دارند .

محمدرضا گلزار، فرزاد فرزین و مهران مدیری همراه و بادیگارد دارند.

هنرمندان ایرانی که بادیگارد دارند

صفایی افزود : در کشورمان بادیگارد شدن تصویب نشده و مجوزی مبنی بر شغل و حرفه
بادیگاردی داده نشده و این افراد صرفا جنبه تشریفاتی دارند.

صفایی از محمدرضا گلزار و مهران مدیدی و فرزاد فرزین به عنوان چهره های مشهوری نام برد که
به علت حضور در مکان های شلوغ ،همراه و بادیگارد دارند .

بادیگاردهای فرزاد فرزین

هنرمندان ایرانی که بادیگارد دارند
بادیگاردهای فرزاد فرزین

بادیگارد های محمدرضا گلزار

هنرمندان ایرانی که بادیگارد دارند
بادیگارد های محمدرضا گلزار

بادیگاردهای مهران مدیری

مهران مدیری و بادیگاردهای غول پیکرش
بادیگاردهای مهران مدیری

هنرمندان ایرانی که بادیگارد دارند گلزار و مدیری و فرزاد فرزین

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: