حجاب زنان تهرانی ۱۰۰ سال پیش +عکس

حجاب زنان تهرانی ۱۰۰ سال پیش

تصویر زیر نمایی از حجاب زنان تهرانی در تابستان سال ۱۳۱۳ میباشد.

حجاب زنان تهرانی در سال ۱۳۱۳ و قبل از کشف حجاب توسط رضا خان به شکل تصویر زیر بود و زنان ایرانی در گرمای طاقت فرسای تابستان چادر می پوشیدند.

در این تصویر زنان از چادر و پیچه (نوعی روبند) جهت پوشش استفاده می کردند.

همچنین ببینید: عکس جالب پدر رضا خان

رضا خان در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۱۳ در سفری که به ترکیه رفت از بی حجابی زنان در آنجا خوشش امد و زمانی که از سفر برگشت دستور به کشف جاب زنان ایرانی را صادر کرد و در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۱۴ به صورت رسمی این قانون در ایران تصویب شد.

حجاب زنان تهرانی ۱۰۰ سال پیش

حجاب زنان تهرانی 100 سال پیش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: