عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا و قمه زنی

عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا و تصویر عاشورا از نگاه نشریه ایندیپندنت را در ادامه ببینید.

عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا

عکس که روزنامه بریتانیایی از عاشورا منتشر کرد

تصویری که ایندیپندنت با عنوان عاشورا مقدس ترین روز شیعیان منتشر کرد…

ایندیپندنت روزنامه ی صبح بریتانیایی چاپ لندن است.

عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا

در رابطه با تصویر بالا:
گروهی از عراقی‌ها در روز دهم ماه محرم در کربلا و درحالی‌که میلیون‌ها نفر از شیعیان و عاشقان حسینی در حال عزاداری و سوگواری بودند اقدام به رفتارهای خرافی و انحرافی همچون قمه زنی کردند. در کربلای معلی که از مقدس‌ترین مکان‌ها برای شیعیان است باید از این تحرکات انحرافی پرهیز شود چرا که مصداق بارز تخریب ارزش‌های مذهب تشیع است.

قمه زدن کودکان در عاشورا,عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا

عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا,قمه زنی در عاشورا

عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا,قمه زنی در عاشورا

عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا,قمه زنی در عاشورا

عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا,قمه زنی در عاشورا

عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا,قمه زنی در عاشورا

عکس صفحه اول روزنامه بریتانیایی از عاشورا,قمه زنی در عاشورا

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: