شهری در فرانسه که روی یک گودال بزرگ است

شهری بر فراز گودال ۴۰۰متری

گودال بوزولس یک دره نعل اسبی بزرگ در نزدیکی کمون بزولس در بخش آویرون در جنوب فرانسه قرار دارد. این دره ۴۰۰ متر طول و بیش از ۱۰۰ متر عمق، در میان سنگ های آهکی توسط فعالیت فرسایشی آب رودخانه دوردو ایجاد شده است.
 

شهری که روی یک دره خطرناک قرار دارد

 
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
   
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
گودال بوزولس,شهر روی دره,شهر روی گودال,شهر دره ای,شهر جالب فرانسه
 
 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: