قدیمی ترین ترافیک جهان که هیچوقت رفع نشد +تصاویر

مجله مراحم: این منظره ترسناک احتمالا طولانی ترین ترافیک تاریخ است. این ترافیک در یک جنگل بلژیکی توسط سربازان امریکایی در جنگ جهانی دوم رها شده است که نمی توانستند آن ها را به آمریکا برگردانند. از چهار قبرستان ماشینی که در منطقه چالیتون بلژیک وجود داشته و شامل ۵۰۰ ماشین بود اکنون تنها یکی باقی مانده است.

 

طولانی ترین ترافیک تاریخ, ترافیک وحشتناک, ترافیک تاریخی, قدیمی ترین ترافیک دنیا, ترافیک سنگین در جنگل, ترافیک سنگین در جنگ جهانی دوم
طولانی ترین ترافیک تاریخ, ترافیک وحشتناک, ترافیک تاریخی, قدیمی ترین ترافیک دنیا, ترافیک سنگین در جنگل, ترافیک سنگین در جنگ جهانی دومطولانی ترین ترافیک تاریخ, ترافیک وحشتناک, ترافیک تاریخی, قدیمی ترین ترافیک دنیا, ترافیک سنگین در جنگل, ترافیک سنگین در جنگ جهانی دومطولانی ترین ترافیک تاریخ, ترافیک وحشتناک, ترافیک تاریخی, قدیمی ترین ترافیک دنیا, ترافیک سنگین در جنگل, ترافیک سنگین در جنگ جهانی دومطولانی ترین ترافیک تاریخ, ترافیک وحشتناک, ترافیک تاریخی, قدیمی ترین ترافیک دنیا, ترافیک سنگین در جنگل, ترافیک سنگین در جنگ جهانی دومطولانی ترین ترافیک تاریخ, ترافیک وحشتناک, ترافیک تاریخی, قدیمی ترین ترافیک دنیا, ترافیک سنگین در جنگل, ترافیک سنگین در جنگ جهانی دومطولانی ترین ترافیک تاریخ, ترافیک وحشتناک, ترافیک تاریخی, قدیمی ترین ترافیک دنیا, ترافیک سنگین در جنگل, ترافیک سنگین در جنگ جهانی دوم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: