داعش دو سوری را از ساختمان پرتاب و سنگسار کرد (تصاویر)

مجله مراحم: داعش این دو جوان را به جرم آنچه انجام لواط عنوان کرد، از یک ساختمان بلند در حمص به پایین پرتاب کرد.این گروه تروریستی البته هیچ مشخصاتی از این جوان یا مدرکی برای اثبات جرم آن ارائه نکرده است. این گروه تروریستی فیلمی نیز از صحنه اعدام در ملا عام منتشر کرد.
 
آنگونه که تصاویر نشان می‌دهد عناصر داعش پس از اعدام این دو جوان آنها را سنگسار نیز کرده و سپس در قبرهایی بی نام و نشان دفن کرده است.
 
(تصاویر) پرتاب دو جوان از بلندی در حمص
(تصاویر) پرتاب دو جوان از بلندی در حمص
(تصاویر) پرتاب دو جوان از بلندی در حمص
(تصاویر) پرتاب دو جوان از بلندی در حمص
(تصاویر) پرتاب دو جوان از بلندی در حمص
(تصاویر) پرتاب دو جوان از بلندی در حمص

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: