خارج کردن نیروهای داعش از حلب با اتوبوس سبز +تصاویر

خارج کردن نیروهای داعش از حلب با اتوبوس +تصاویر

اتوبوس ها و آمبولانس های حامل تروریستها با نظارت افسران روس و سوری در حال خروج از شرق حلب هستند.

 

اتوبوس سبز؛ نماد تسلیم، خفت و ذلت

 
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
 
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز
انتقال نیروهای داعش از حلب,خارج کردن تروریست ها با اتوبوس سبز,انتقال داعش با اتوبوس سبز

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: