محاکمه سرباز اسرائیلی به جرم کشتن یک فلسطینی (تصاویر)

محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی

قضات دادگاه نظامی در تل آویو پس از رسیدگی به پرونده گروهبان الور آزاریا، ۲۰ ساله، وی را در ارتباط با قتل یک فلسطینی زخمی در شهر الخلیل در اراضی اشغالی کرانه باختری رود اردن، مجرم شناختند.
 
در ماه مارس سال ۲۰۱۶ که گروهبان آزاریا در یگان پزشکی ارتش در این شهر خدمت می‌کرد، دو فلسطینی که با چاقو به سربازان اسرائیلی حمله کرده بودند هدف تیراندازی نظامیان اسرائیلی قرار گرفتند. یکی از این دو نفر کشته شد و دیگری که زخمی شده بود، ده دقیقه بعد، گروهبان آزاریا به او تیر خلاص زد.
 
براساس تصویری که از این واقعه گرفته شده بود، پرونده‌ای علیه این نظامی اسرائیلی تشکیل شد که به محاکمه او در دادگاه نظامی انجامید. مجازات قتل شبه عمد در قوانین رژیم صهیونیستی تا ۲۰ سال حبس است. صدها تن از طرفداران این گروهبان قاتل که در مقابل محل برگزاری دادگاه نظامی تجمع کرده بودند، با ماموران پلیس درگیر شدند.
 

۲۰ سال زندان برای سرباز قاتل

 
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,20 سال زندان برای سرباز اسرائیلی
محاکمه گروهبان قاتل اسرائیلی,۲۰ سال زندان برای سرباز اسرائیلی
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: