جنگ نابرابر اسرائیلی ها با دختران و پسران فلسطینی (تصاویر)

مجله مراحم: فلسطینی های خشمگین در دور جدید اعتراضات و مبارزات خود ۳ صهیونیست را در قدس و نزدیکی تل آویو از پای در آوردند و چند تن دیگر را نیز زخمی کردند.

 

 

جنگ نابرابر اسرائیلی ها با دختران و پسران فلسطینی (تصاویر)http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868681.jpg?ts=1444832212604http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868687.jpg?ts=1444832212604http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868693.jpg?ts=1444832212604http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868696.jpg?ts=1444832212604http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868691.jpg?ts=1444832212604http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868689.jpg?ts=1444832212604http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868686.jpg?ts=1444832212604http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868692.jpg?ts=1444832212604http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868694.jpg?ts=1444832212604http://media.mehrnews.com/d/2015/10/14/4/1868683.jpg?ts=1444832212604

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: