عکس های شهر استانبول از نماهای زیبا و جالب

عکس های شهر استانبول از نماهای زیبا و عکس های جالب از شهر استانبول
و تصاویر زیبا از شهر اروپایی ترکیه و عکس های هوایی از استامبول را ببینید.

عکس های شهر استانبول

مجله مراحم: استانبول بزرگترین شهر ترکیه و پنجمین شهر بزرگ دنیا از نظر
جمعیت است. این شهر به دو قسمت اروپایی و آسیایی تقسیم میشود.
بخش اروپایی آن توسط راه آبی ۳۰ کیلومتری از بخش آسیایی آن جدا میشود.

بیشتر جهانگردان مایل به دیدنبخش اروپایی این شهر هستندو آن هم بدلیل وجود
آثار تاریخی زیادی در این بخش از این شهر میباشد. بخش اروپایی که دو سوم
جمعیت این شهر را در خود جایداده است مرکز شهر و فعالیت های اقتصاذی است.

در حالی که بخش آسیایی شامل توریست های کمتر و زندگی ساده تر میباشد.
دو فرهنگ متفاوت را میتواند در این شهر و با گذر از یک رود خانه مشاهده کرد.

زیبایی های استانبول بزرگترین شهر ترکیه

عکس های شهر استانبول

عکس های شهر استانبول عکس های شهر استانبول عکس های شهر استانبول عکس های شهر استانبول عکس های شهر استانبول

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: