ویژگی‌های جالب کوچکترین پرنده جهان! +تصاویر

مرغ مگس‌خوار کوچکترین پرنده جهان است. مغز این پرنده ۲/۴ درصد وزن بدنش را تشکیل می دهد. این پرنده دارای هوش سرشاری است. شنوایی او بسیار بهتر از انسان است.
مجله مراحم:  مرغ مگس‌خوار کوچکترین پرنده جهان است. مغز این پرنده ۲/۴ درصد وزن بدنش را تشکیل می دهد. این پرنده دارای هوش سرشاری است. شنوایی او بسیار بهتر از انسان است. این پرنده فاصله های دور را بهتر از انسان می بیند. مرغ مگس‌خوار حس بویایی ندارد و از زبانش برای خوردن شهد گل‌ها استفاده می‌کند.
مجله مراحم

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

مرغ مگس‌خوار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: