وزیر خوش‌تیپ امور خارجه ایتالیا در ایران (تصاویر)

وزیر خوش‌تیپ امور خارجه ایتالیا در ایران

دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با علی اکبر ولایتی برای گفتگو در زمینه های فرهنگی و تاریخی دو کشور عصر روز گذشته صورت گرفت.

علی‌اکبر ولایتی رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام عصر روز گذشته چهارشنبه، ۱۳ اردیبهشت در دیدار «آمن دولا» معاون وزیر خارجه ایتالیا با بیان اینکه روابط دو کشور از لحاظ تاریخی و فرهنگی قابل توجه است.

خوش پوشی وزیر امور خارجه ایتالیا در این دیدار جلب توجه میکرد.

وزیر خوش‌تیپ امور خارجه ایتالیا

وزیر خوش‌تیپ امور خارجه ایتالیا

وزیر خوش‌تیپ امور خارجه ایتالیا

دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با علی اکبر ولایتی در تهران

وزیر خوش‌تیپ امور خارجه ایتالیا

دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با علی اکبر ولایتی در تهران

وزیر خوش‌تیپ امور خارجه ایتالیا

دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با علی اکبر ولایتی در تهران

وزیر خوش‌تیپ امور خارجه ایتالیا

دیدار وزیر امور خارجه ایتالیا با علی اکبر ولایتی در تهران

وزیر خوش‌تیپ امور خارجه ایتالیا در ایران

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: