تصاویر اقامتگاه و محل زندگی زنان و فرزندان داعش

تصاویر اقامتگاه و محل زندگی زنان و فرزندان داعش را در ادامه مجله مراحم شاهده کنید.

تصاویری از مخفیگاه داعش

اردوگاهی در عراق وجود دارد که زنان و فرزندان ترویست های داعشی را در آنجا نگه داری می کنند .

این زنان همسران تروریست های داعشی هستند که در عملیات آزادی سازی موصل یا به هلاکت رسیده و یا فرار کرده اند .

افرادی که در این اردوگاه ساکن هستند عضو گروه تروریستی داعش بوده و همسرانشان از ستیزه جویان داعشی هستند.

۱۳۰۰ نفر از زنان و فرزندان داعشی با ملیت های مختلف در این اردوگاه بسر می برند که اکثرا از
شهروندان ترک هستند که با افراد داعشی ازدواج کرده و یا به جهاد نکاح گرفته شده اند .
در بین زنان این اردوگاه به عنوان جهاد نکاح به گروه داعش پیوسته و بعضی از آنها چند همسر داعشی داشته اند.

این اردوگاه تحت تدابیر شدید امنیتی نگه داری می شود و افراد حاضر در این اردوگاه تحت هیچ شرایطی نمی توانند از خارج شوند .

محل زندگی زنان و فرزندان داعش

تصاویر اقامتگاه و محل زندگی زنان و فرزندان داعش تصاویر اقامتگاه و محل زندگی زنان و فرزندان داعش تصاویر اقامتگاه و محل زندگی زنان و فرزندان داعش تصاویر اقامتگاه و محل زندگی زنان و فرزندان داعش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: