پرش الاغ باعث شهرتش شد! +تصاویر

پرش الاغ باعث شهرتش شد! +تصاویر


 
“احمد ایمن”نوجوان ۱۴ ساله مصری ساکن یکی از روستای “الاریض” در شمال دلتای نیل پس از آنکه یکبار الاغشان از روی کانال های آبیاری پرید استعداد او را برای پریدن کشف کرد و تصمیم به تربیت او گرفت.
 
او تمرینات را با موانع کوچک آغاز کرده و رفته رفته موانع را بلندتر کرده است. احمد آرزو دارد الاغش بتواند روزی به اندازه یک اسب جهش کند. احمد که تمرینات هفتگی برای الاغش معین کرده موانع کوچک و بزرگی در مزرعه کشاورزی پدرش ساخته و حیوان را تمرین می دهد؛ کاری که معمولا در مقابل چشمان تماشاگران و تشویق آنها انجام می گیرد.
 
او می گوید الاغ های دیگر در برابر موانعی که او ساخته می ایستند و حرکت نمی کنند ولی تنها الاغ اوست که خیز بر می دارد و از روی آنها می پرد. احمد که حسابی الاغش را دوست دارد می گوید به هیچ قیمتی حاضر به فروش او نیست. “عمرو نبیل” عکاس اسوشیتدپرس از او عکاسی کرده است.
 
مجله مراحم
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده
 
تصاویر/ مورد نادر الاغ پرنده

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: