وقتی رئیسی لنگه جورابش را فراموش می کند!+عکس

imagesوقتی رئیس شورای ملی افغانستان لنگه جورابش را فراموش می کند!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: