طرح زیبای برآورده کردن آرزوی کودکان بی سرپرست

مجله مراحم: در این طرح اعضای جمعیت به کودکان نیازمند کمک می کنند تا آرزوهای خود را نوشته و درون کعبه هایی که به کمک خود کودکان ساخته شده بیاندازند…

سپس این کعبه ها به مساجد محل برگزاری اعتکاف برده میشوند و هر فرد معتکف با میل خود میتواند یکی از کعبه ها را انتخاب کرده و آرزوی آن کودک را براورده کند.

 

 

آغاز طرح کعبه کریمان در خانه ایرانی بوشهر

 

 

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: