مار پیتون در ۴۰دقیقه یک کانگورو را قورت داد + تصاویر

مار پیتون بزرگی در جنگلهای استرالیا، کانگورویی را در ۴۰ دقیقه بلعید.

مجله مراحم: “پل اونیل” محافظ پارک جنگلی “نیتمیلوک” در شمال استرالیا با شنیدن سر و صدای پرندگان متوجه صحنه عجیبی شد که در آن پیتون بزرگی در حال بلعیدن کانگورو بود.
پیتون بزرگ که بین دو و نیم تا سه متر طول داشت ۴۰ دقیقه طول کشید تا شکار خود را ببلعد و این فرصت کافی در اختیار جنگلبان استرالیایی گذاشت تا از ضیافت پیتون فیلمبرداری کند. به گفته پل اونیل بلعیدن کانگورو برای پیتون بزرگ کار ساده ای نبود، اما با خوردن این طعمه دست کم برای دو تا سه ماه نیازی به غذا نخواهد داشت.
“پیتون زیتونی” یکی از بزرگ ترین مارهایی است که در استرالیا زندگی می کنند و طول برخی از آنها حتی به چهار و نیم متر هم می رسد. این مار سمی نیست و غالبا شبها شکار می کند.
(تصاویر) بلعیدن کانگورو توسط مار پیتون
(تصاویر) بلعیدن کانگورو توسط مار پیتون
(تصاویر) بلعیدن کانگورو توسط مار پیتون
(تصاویر) بلعیدن کانگورو توسط مار پیتون
(تصاویر) بلعیدن کانگورو توسط مار پیتون
(تصاویر) بلعیدن کانگورو توسط مار پیتون
(تصاویر) بلعیدن کانگورو توسط مار پیتون
(تصاویر) بلعیدن کانگورو توسط مار پیتون

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: