مراکز تجاری کرمان در آتش سوخت (تصاویر)

مجله مراحم 

وقوع آتش سوزی مهیب در مراکز تجاری کرمان

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: