کری روزنامه‌ها برای دربی پرسپولیس و استقلال

 

تصاویر نیم‌صفحه روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم بهمن به مسائل مختلف فوتبال به ویژه دربی ۸۴ اختصاص دارد.

 
شوت
روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم بهمن ماه
 
روزنامه‌های ورزشی بیست و چهارم بهمن ماه
 
 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: