شلوار گلی و کثیف هم مد شد +عکس

شلوار گلی و خاکی مد شده است که البته قیمت نجومی هم دارد! قیمت این شلوارهای گلی ۲ میلیون تومان است !

گویا این روزها مدهای نامتعارف علایق جوانان را به خود جذب کرده و طرفداران زیادی پیدا کرده است.
این بار شلوار طرح گِل به بازار آمد قیمت هر شلوار معادل ۲ میلیون تومان است!

شلوار گلی و خاکی

شلوار گلی و خاکی,مد شلوار کثیف

مُد (به فرانسوی: Mode) اصطلاح کلی در حیطه هنر طراحی پوشاک است
که تحت تاثیر اوضاع فرهنگی و اجتماعی جامعه در یک دوره زمانی مشخص انجام می‌پذیرد.
برای تعریف مد (انگلیسی Fashion) دو تعریف دیگر نیز ارائه شده است: “شیوه رفتاری که به طور موقت توسط بخش مشخصی از اعضاء یک گروه اجتماعی اتخاذ می شود،
به این دلیل که آن رفتار انتخابی را از نظر اجتماعی برای آن زمان و موقعیت مناسب تشخیص می دهند.
” “مد نوع لباسی است که اخیراً پذیرفته شده است.
“مد در یک زبان و قابل فهم درک خواص ظاهری لباس و شناخت موقعیت اجتماع نسبت به پوشش افراد است.

مد شدن شلوار گلی و کثیف

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: