دره گل های خشخاش در لس آنجلس (تصاویر)

دره ای میان گل های خشخاش در لس آنجلس (تصاویر)

در کالیفرنیا کاشت و تجارت خشخاش مثل اکثر کشور های دیگر ممنوع است، ولی در دره آنتلوپ خارج از لس آنجلس دشتی زیبا از گل های نارنجی خشخاش وجود دارد که بدون هیچ دخالتی از طرف انسان ها و به صورت طبیعی روییده اند.

این منطقه در حال حاضر محافظت شده است و حق برداشت مواد مخدر از گل های این دشت ممنوع است و به خاطر منظره دیدنی و زیبایی که هر سال در بهار در این دشت به وجود می آید دولت این گل های زیبا را نابود نکرده است. 

 

تصاویر زیبا از گل های خشخاش

گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش
گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش
گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش
گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش

جاده ای زیبا در میان مزرعه خشخاش

گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش
گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش

عکس گل های خشخاش

گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش
گل های خشخاش,مزرعه خشخاش,جاده ای میان گل های خشخاش,دره گل های خشخاش

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: