مرد اعدامی که بر طناب دار بوسه زد +عکس

مرد اعدامی که بر طناب دار بوسه زد

مسئولین زندان اصفهان برادران فتحی را بدار کشیدند – یکی از محکومین به طناب دار خود بوسه میزند

 مرد اعدامی که بر طناب دار بوسه زد +عکس

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: