مسابقه کایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا (تصاویر)

دهمین مسابقه سالانه سگ‌ها در امپریال بریج کالیفرنیا برگزار شد.

 

کایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحمکایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحمکایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحمکایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحمکایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحمکایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحمکایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحمکایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحمکایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحمکایت‌سواری سگ‌ها در کالیفرنیا , مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: