پرتاب گاز اشک آور در مجلس کوزوو! +تصاویر

یکی از نمایندگان مخالف دولت کوزوو با بمب دودزایی که به نظر می‌رسد گاز اشک‌آور باشد، باعث ایجاد وقفه در جلسه پارلمان شد.
 
مجله مراحم: این برای سومین بار در چند ماه گذشته است که نمایندگان مخالف دولت در صحن پارلمان از گاز اشک‌آور استفاده می کنند. استفاده از گاز اشک‌آور نمایندگان را مجبور به ترک ساختمان پارلمان کرد. شماری از نمایندگان مخالف دولت با راهپیمایی در مقابل ساختمان پارلمان، به مخالفت خود ادامه دادند.
 
دلیل اصلی اعتراض مخالفان دولت، نحوه مواجهه دولت با مناطق صرب‌نشین کوزوو است. آنها به توافقنامه کوزوو و صربستان معترض هستند که به مناطق صرب نشین کوزوو اختیار بیشتری می‌دهد. شانزدهم و بیست‌وسوم مهر ماه سال جاری نیز نمایندگان مخالف در پارلمان کوزوو در اعتراض به توافق این منطقه با صربستان به میانجیگری اتحادیه اروپا، گاز اشک آور در پارلمان پرتاب کردند.
 
از هفت سال قبل که کوزوو از صربستان اعلام استقلال کرد، درگیری‌ها بین صرب‌بارهای نزدیک مرز و دولت مرکزی ادامه داشته است؛ چرا که حدود ۵۰ هزار صرب‌تبار ساکن شمال کوزوو خواهان جدا شدن از این کشور و الحاق به صربستان هستند. 
 
مجله مراحم
 
تصاویر/ پرتاب گاز اشک‌آور در پارلمان کوزوو!
 
تصاویر/ پرتاب گاز اشک‌آور در پارلمان کوزوو!
 
تصاویر/ پرتاب گاز اشک‌آور در پارلمان کوزوو!
 
تصاویر/ پرتاب گاز اشک‌آور در پارلمان کوزوو!
 
تصاویر/ پرتاب گاز اشک‌آور در پارلمان کوزوو!
 
تصاویر/ پرتاب گاز اشک‌آور در پارلمان کوزوو!

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: