رقص و شادی کُردهای کوبانی برای خروج داعش (تصاویر)

پس از آنکه روز گذشته کردهای سوریه توانستند پس از چهار ماه جنگ، کوبانی را به طور کامل از کنترل داعش خارج کنند مردم کردنشین شهرهای مختلف سوریه و ترکیه به خیابان ها ریختند و به جشن و پایکوبی پرداختند.
مجله مراحم:  در شهرهای مختلف کردنشین ترکیه مردم با تجمعات در میدان‌های اصلی شهر به جشن و پایکوبی پرداختند.
مردم”دیاربکر” به محض شنیدن خبر آزاد شدن شهر کوبانی سوریه و پاکسازی آن از وجود تروریست‌های تکفیری به خیابان‌ها ریختند و شروع به پایکوبی و شادمانی کردند.
این مراسم که با آتش بازی همراه بود تا پاسی از شب ادامه داشت و کردهای دیاربکر این رخداد مهم را به هم تبریک گفتند. کردها در جای جای مناطق شرق و جنوب شرق ترکیه نیز با تشکیل تجمعاتی بزرگ، این پیروزی را جشن گرفته و به پایکوبی پرداختند.
اما در برخی مناطق کردنشین ترکیه پلیس برای متفرق کردن مردمی که آزادی کوبانی را جشن می‌گرفتند، گاز اشک آور شلیک کرده است. عکس‌های زیر که در رویترز و برخی شبکه های اجتماعی کرد زبان منتشر شده جشن و پایکوبی پیشمرگ‌های کرد پس از آزادسازی کوبانی و نیز شادمانی مردم “دیاربکر” را نشان می‌دهد.
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی
(تصاویر) جشن آزادی کوبانی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: