پادگان زنان پیشمرگه کُرد برای مقابله با داعش (تصاویر)

پادگان زنان پیشمرگه کُرد برای مقابله با داعش و تصاویر دختران پیشمرگه کورد
را در این بخش از گالری تصاویر مجله مراحم مشاهده میکنید.

پادگان زنان پیشمرگه کُرد

شهرهای کُرد نشین عراق استوار ترین شهرهای عراق محسوب
میشوند کُردهایی که با اتحاد مثال زدنی دست هر متجاوزی را به خاک
مادری شان کوتاه کرده اند سالهای سال هیچ متجاوزی نتوانسته که
در مقابل آنها استقامت کند و آنها را شکست بدهد.

شهرهای کردنشین زن و مردها با هم در همه مسائل متحد هستند
و پا به پای هم و دست در دست هم با هر گونه مشکلی مبارزه میکنند.

همچنین ببینید: دختران زیبای پیشمرگه کورد در جبهه جنگ با داعش (تصاویر)

یکی از مهمترین دشمنان آنها در سال های اخیر گروه های تکفیری
داعش بوده است که با مسلط شدن به چند شهر بزرگ عراق به دنبال
تصرف شهرهای کردنشین افتادند ولی کوردها با استقامت و مبارزه
دلیرانه خود دست داعش و همه گروه های تکفیری و تروریستی را به خاکشان کوتاه کردند.

خبرگزاری فرانسه با گزارشی از پادگان آموزشی کردستان عراق زنانی
را به تصویر کشاند که در حال آموزش نظامی بودند تا خود را برای جنگ با داعش آماده کنند.

این آموزش از زمانی آغاز شد که نیروهای وحشی داعش با حمله
زنان ایزدی هزاران نفر از آنها را بعد از تجاوز به قتل رساند و بدترین شکنجه ها را بر آنها روا داشت.

بعد از این اتفاق زنان و دختران کورد در پادگان نظامی شروع به یادگیری
دفاعی و نظامی کردند تا خود را برای دفاع در خطرات احتمالی آماده کنند
و در کنار براداران خود به مناطق عملیاتی رفته و با دشمنان مبارزه کنند.

عکس های زنان پیشمرگه کورد

پادگان زنان پیشمرگه کُرد,جنگیدن دختران کوردآموزش نظامی به دختران پیشمرگه پادگان زنان پیشمرگه کُرد,جنگیدن دختران کوردعکس های دختران پیشمرگه کورد پادگان زنان پیشمرگه کُرد,جنگیدن دختران کوردتصاویر زنان پیشمرگه پادگان زنان پیشمرگه کُرد,جنگیدن دختران کوردپادگان زنان پیشمرگه کُردپادگان زنان پیشمرگه کُرد,جنگیدن دختران کوردپادگان آموزش نظامی دختران پیشمرگه پادگان زنان پیشمرگه کُرد,جنگیدن دختران کوردپادگان آموزش نظامی دختران پیشمرگه پادگان زنان پیشمرگه کُرد,جنگیدن دختران کوردتصاویر آموزش به پیشمرگه کورد پادگان زنان پیشمرگه کُرد,جنگیدن دختران کوردتصاویر جنگیدن گروه پیشمرگه کُردپادگان زنان پیشمرگه کُرد,جنگیدن دختران کوردتصاویر جنگیدن زنان پیشمرگه پادگان زنان پیشمرگه کُرد برای مقابله با داعشتصاویر جنگیدن زنان پیشمرگه پادگان زنان پیشمرگه کورد,جنگیدن زنان پیشمرگهعکس دختران پیشمرگه کورد پادگان زنان پیشمرگه کورد,جنگیدن زنان پیشمرگهعکس زنان پیشمرگه پادگان زنان پیشمرگه کورد,جنگیدن زنان پیشمرگهمبارزه دختران پیشمرگه با داعش عکس دختران پیشمرگه کورد

مبارزه دختران پیشمرگه با داعش

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: