ازدواج شیخ کویتی برای لج با همسرش همزمان با ۴ دختر

ازدواج شیخ کویتی برای لج با همسرش همزمان با ۴ دختر و تصاویر ازدواج همزمان شیخ کویتی با چهار دختر را در ادامه ببینید.

ازدواج شیخ کویتی

شبکه های اجتماعی فیلمی منتشر کردند که درآن جوان کویتی به همراه چهار دختر در لباس ازدواج دیده می شود.

این جوان با این اقدام به گوشه و کنایه همسر اولش پاسخ داد که چندی پیش از هم جدا شده اند.

ازدواج همزمان مرد کویتی با 4 دختر

همسر اول این مرد به او گفته بود که بعد از جدایی، عُرضه ازدواج
مجدد نداری و نمی توانی دختری پیدا کنی که حاضر باشد با تو زندگی کند.

همچنین ببینید: ازدواج همزمان شاهزاده عربستان با چهار زن

اما جوان کویتی برای اینکه ثابت کند نه تنها توان یافتن یک دختر،
بلکه چهار همسر را دارد، با خواستگاری از چهار نفر با آنان قرار ازدواج همزمان گذاشت.

ازدواج مرد کویتی با 4 دختر

ازدواج شیخ کویتی برای لج با همسرش همزمان با ۴ دختر 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: