تصادف عجیب تندر۹۰ با کامیون +فیلم

تصادف عجیب تندر۹۰ با کامیون باعث مرگ راننده خودروی تندر۹۰ شد این تصادف عجیب در جاده مریوان رخ داد و به دلیل خواب الودگی و انحراف کامیون این فاجعه اتفاق افتاد.

راننده کامیون به علت خواب آلودگی به طرف خودروی تندر۹۰ آمد و با آن شاخ به شاخ شد خودروی تندر۹۰ به ناچار مجبور شد به طرف کوه حرکت کرد ولی کامیون او را تعقیب کرد و باعث این حاثه ناگوار شد.

برخورد یک دستگاه کشنده تریلر با خودروی ال ۹۰ در جاده مریوان منجر به مرگ راننده خودروی سواری شد.در فیلم ارسالی یکی از شهروندان از برخورد یک دستگاه کشنده تریلر با خودروی ال ۹۰، تصویربرداری شده است.

تصادف عجیب تندر۹۰ با کامیون

دانلود این ویدئو

 

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: