روز جهانی تنبلی و خوابیدن مردم در خیابان‌های کلمبیا +تصاویر

خوابیدن مردم در خیابان در روز جهانی تنبلی

روز جهانی تنبلی و خوابیدن مردم در خیابان‌های کلمبیا و عکس های روز جهانی تنبلی را در مجله مراحم بخوانید .

مردم کلمبیا در روز جهانی تنبلها تشک و پتوهای خود را به معابر و خیابان ها می اوردند
تا ایبن روز را به خوبی سپری کرده و جشن بگیرند .

این جشن به منظور کم کردن استرس کاری و فشار کار مداوم انجام میشود تا کسانی که شغل سخت و طاقت فرسایی دارند یک روز را به استراحت و تفریح بپردازند .

این جشنواره را شخصی به نام کارولس ماریو منتویا مرسوم کرد تا افرادی که از حرفه و شعل خود خسته شده و کم آوردند در این روز با تمدد اعصاب و خستگی در کردن به جشن و استراحت بگذرانند .

در مراسم جشن روز جهانی تنبلی ، مسابقات برگزار شده هم با دیگر جشنواره ها متفاوت است .
در این مراسم بهترین و خوشگلترین پیژامه و تخت خواب چرخداری که سریعتر حرکت کند

را به نمایش گزاشته و به بهترین آنها جایزه تعلق میگیرد .

در پایان این جشن مردم شرکت کننده با بالش به جان هم افتاده و جنگ بالش راه می اندازند .

تصاویر روز تنبل ها در کلمبیا

روز جهانی تنبلی,روز جهانی خواب,روز تنبلی روز جهانی تنبلی,روز جهانی خواب
روز جهانی تنبلی,روز تنبل ها
روز جهانی تنبلی
روز جهانی تنبلی,روز جهانی خواب
روز تنبل ها

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: