مجسمه رهبر سرخپوستان سو

در سال ۱۹۳۹ نمایندگان سو (Sioux نام دسته ای از سرخپوستان در آمریکاست) بادر خواست از یک مجسمه ساز خواستند رهبر خود را جاودانه کنند.نام اثر این مجسمه ساز اسب وحشی بود.

مجسمه طراحی شده بزرگترین مجسمه ساخته شده در تمامدنیا میبود که بر روی سنگ های یک کوه تراشیده شده است. طول و عرض این مجسمه در نهایت به حدود ۲۰۰ متر در درازا و ارتفاع میرسیده است. مجسمه ساز کورژاک زایولکوفسکی تا پایان مرگ خود به ساخت این مجسمه ادامه داد ولی نتوانست این مجسمه را تا سال ۱۹۹۸ به پایان برساند.

تعدادی از همکاران او توانستند بعد از مرگش بخشی از این مجسمه که نیمه کاره بود به اتمام برسانند. این بخش همان صورت مجسمه است که در عکس می بینید.

 

مجسمه نیمه تمام از رهبر سرخپوستان سو (6 عکس)مجسمه نیمه تمام از رهبر سرخپوستان سو (6 عکس)http://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4229/large/zgc3l34wAq.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4229/large/MaT6yfgqV6.jpghttp://imgdl1.topnop.ir/uploads/201110/tpn4229/large/MaT6yfgqV6.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: