از هنر خاتم کاری بیشتر بدانید (تصاویر)

مجله مراحم: هنر خاتم کاری ، هنر ترکیبی است از چند ضلعی‌های منظم با تعداد اضلاع متفاوت و ا استفاده از مواد اولیه شامل چوب­های رنگی در رنگ‌های مختلف، مفتول برنج و انواع استخوان تشکیل می‌شود.

مجله مراحم

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری 

هنر خاتم کاری 

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

هنر خاتم کاری

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: