زنی که به مردان دفاع شخصی یاد میدهد (تصاویر)

آموزش دفاع شخصي اسرائيلي در روسيه توسط يک زن

در مرکز ورزشي اژدر در مسکو پايتخت روسيه هنر رزمي کراو ماگا آموزش داده مي‌شود. کراو ماگا يک سيستم رزمي غيررقابتي است که توسط ايمي ليختنفلد يهودي در اسرائيل ابداع شد.

مجله مراحم؛ اين رشته امروزه علاوه بر ارتش اسرائيل در نيروهاي نظامي ديگري چون اف‌بي‌آي، پليس لس آنجلس و نيويورک و ارتش سوئد آموزش داده مي‌شود. کراو ماگا هر چند از ترکيب تکنيک‌هاي رشته‌هاي رزمي مختلف مانند کاراته، جودو، جوجيتسو و مواي تاي ايجاد شده و مبدع آن نيز در رشته‌هاي بوکس و کشتي مهارت داشت اما تفاوت قابل توجهي با سبک‌هاي رزمي متعارف دارد.

تکنيک‌هايي چون لگد به شکم، ضربه آرنج به فک و فروکردن انگشت در چشم در اين سيستم آموزش داده مي‌شود. در واقع هدف اصلي در کراو ماگا آموزش زنده ماندن در يک جنگ واقعي است.

زني که به مردان دفاع شخصي آموزش ميدهد (تصاوير)

 
  دفاع شخصی,اموزش دفاع شخصی توسط زن,اموزش دفاع شخصی به مردا توسط یک زن,زن رزمی کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار
دفاع شخصي,اموزش دفاع شخصي توسط زن,اموزش دفاع شخصي به مردا توسط يک زن,زن رزمي کار

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: