زندگی در سیبری با سرمای ۶۰درجه زیر صفر (تصاویر)

یک عکاس با سفر به سیبری تصاویری مستند از چادرهای سنتی، نوع لباس پوشیدن و فعالیت های روزمره بومیان این منطقه تهیه کرده است. سرمای هوای سیبری منفی ۶۰ درجه است

http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833831_509.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833834_395.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833836_636.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833827_900.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833826_372.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833832_867.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833835_920.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833838_786.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833839_632.jpghttp://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1393/10/1/833840_791.jpg

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: