زندگی یک سلف سرویس است

در يك رستوران شخصى گوشه ای به انتظار پیش خدمت نشست اما کسی به او توجه نمی کرد,ازهمه بدتر افرادی که بعد از او واردشده بودند همگی مشغول خوردن بودند.پس از چند دقیقه باناراحتی از مردی که برسرمیز مجاور نشسته بودپرسید:
من ۲۰دقیقه است که اینجانشسته ام ,
چرا پیش خدمت به من توجه نمی کند درحالی که همه مشغول خوردن هستند ومن در انتظار نشسته ام؟
مرد پاسخ داد:اینجا سلف سرویس است
به انتهای رستوران بروید هرچه می خواهید در سینی بگذارید پول آن را بپردازید و غذایتان رامیل کنید.
بعد از مدت ها آن شخص عنوان كرد كه “احساس حماقت میکنم ” چون؛
وقتی غذا راروی میز گذاشتم ناگهان به ذهنم رسیدکه زندگی هم در حکم سلف سرویس است,
همه نوع رخداد
فرصت
موقعیت
شادی
وغم در برابر ما قرار دارد.
درحالی که اغلب ما بی حرکت روی صندلی خود چسبیده ایم وآنچنان محو این هستیم که دیگران در بشقاب خود چه دارند ودچار شگفتی شده ایم که ؛
او چراسهم بیشتری دارد!
وهرگز به نظر نمی رسدخیلی ساده از جای خود برخیزیم وببینیم چه چیزهایی فراهم است.
سپس آنچه را می خواهیم برگزینیم….
بهتر است از قيد و بند باورهاى غلط خود در زندگى رها شوی و ببينی كه زندگى به لطف خداوند مهربان چقدر سخاوت مندانه از تو پذيرايى خواهد كرد .
هيچ كمبودى در هستى وجود ندارد و تو فقط بايد با روحيه اى عالى و تلاش نظاره گر دست آوردهاى خود در زندگى باشى .

 

متن زیبا, متن های آموزنده, داستان های اموزنده, داستان اموزنده درباره زندگی

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: