گروه باجائو و زندگی بر روی اقیانوس ها +تصاویر

مجله مراحم: گروه باجائو جمعیتی مهاجر هستند که به دلیل عدم دریافت اجازه اقامت در خاک مالزی در نزدیکی سواحل این کشور با ساختن خانه هایی بر روی آب در کنار اقیانوس زندگی می کنند.

 

 

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎ 

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎ 

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

زندگی بر روی آب‎

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: