زندگی در خارج از کره زمین این شکلی است! (تصاویر)

مجله مراحم: فضانوردان ایستگاه فضایی بین المللی فارغ از درگیری های سیاسی مشغول تحقیق و زندگی هستند. تعدادی از این فضانوردان، تصاویری از زندگی روزمره شان در ایستگاه فضایی بین المللی را به نمایش گذاشته اند.
مجله مراحم

✅ لینک این صفحه برای ارسال به دوستان: